Vi ser oss själva som en behövlig injektion i fastighetsbranschen och erbjuder tjänster inom uthyrning, utveckling och transaktion. Den gemensamma tråden innefattar hög kundnöjdhet, tydligt resultatfokus och effektiva digitala processer.

Vi hjälper även hyresgäster som söker ny lokal, alternativt behöver se över sin nuvarande lokal- och kontraktssituation.

Våra tjänster

What we offer

Aktiv bearbetning av potentiella hyresgäster, annonsering, sociala-mediekampanjer, samt skapande av koncept och egna hemsidor/portaler, framförallt vid projektuthyrning.

Utreda fastighetsbeståndets utvecklingspotential, såsom att nyttja större yta, bygga på eller om, hitta strategiska samarbeten eller arbeta med detaljplaner och bygglov.

Tjänster inom ekonomi, med fokus roller som redovisningsekonom, redovisningsassistent samt Controller. Samarbetet kan utformas enligt olika upplägg (såsom timbaserat, projekt eller interim).

Utreda fastighetsbeståndets utvecklingspotential, såsom att nyttja större yta, bygga på eller om, hitta strategiska samarbeten eller arbeta med detaljplaner och bygglov.

Söker ditt företag nytt kontor? Vi guidar er genom hela processen, från att scanna av vakanser hos majoriteten av fastighetsägarna fram till undertecknat hyreskontrakt. Gå in på www.OfficeMatcher.se.

Sitter ni i för stora lokaler som inte nyttjas fullt ut? Vi kan hjälpa er att hitta företag som tar över hela eller delar av lokalerna. Skicka ett mail till info@carouselgroup.se.

Kontakta oss

Common questions asked

Simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the.

Example of a question
arrow to open faq
Example of a question
arrow to open faq
Example of a question
arrow to open faq