Home
News & Podcast
Vi har frågat 100 kontorshyresgäster om varför de valt att säga upp sina hyresavtal
Created on Nov 18, 2022

Vi har frågat 100 kontorshyresgäster om varför de valt att säga upp sina hyresavtal

Vi har frågat 100 kontorshyresgäster om varför de valt att säga upp sina hyresavtal - se de fem (5) vanligaste svaren:

  • Kontoret nyttjas inte fullt ut (blivit för stort)
  • Hyran har blivit för hög (delvis kopplat till #1)
  • Hyresgästen har växt ur sina lokaler
  • Hyresgästen efterfrågar flexibilitet (och provar t ex på kontorshotell)
  • Personaldynamiken har ändrats och därmed önskemålen om ny plats/känsla/atmosfär

Är du intresserad av fler sammanställningar, eller vill komma i kontakt med nya företag?

#ActiveAssetManagement