Home
News & Podcast
Bättre likviditet i pausade fastighetsprojekt
Created on Feb 16, 2024

Bättre likviditet i pausade fastighetsprojekt

Pausat fastighetsprojekt? Optimera likviditeten med vår skräddarsydda strategi!

Är ert pausade fastighetsprojekt en tyngd för likviditeten? Den kombinerade effekten av ökade finansieringskostnader och utmanande kommersiella förutsättningar gör det allt svårare och ibland omöjligt att genomföra utvecklingsprojekt som annars skulle vara ekonomiskt sunda.

På Carousel, i samarbete med våra partners, erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att förbättra likviditeten på kort och medellång sikt. Våra åtgärder inkluderar:

  • Finansiell planering: Vi granskar och optimerar er finansieringsstruktur för att säkerställa långsiktig stabilitet och anpassning till projektets behov.
  • Intäktsökning: Genom kommersiell uthyrning arbetar vi för att på öka era intäkter och skapa ett positivt kassaflöde, även under projektets pausperiod.
  • Kostnadsminskning: Vi implementerar effektiv teknisk förvaltning och strategiska omlokaliseringar av hyresgäster för att minska förvaltningskostnaderna.

Vill ni veta mer eller ta del av referens-case? Välkomna att kontakta; emro@carouselgroup.se eller mate@carouselgroup.se. Vi ser fram emot att hjälpa er att göra det bästa av era pausade fastighetsprojekt.