Home
News & Podcast
Två första dagar i Almedalen
Created on Jun 28, 2023

Två första dagar i Almedalen

Kort sammanfattning av våra två första dagar i Almedalen:- Vad fokuserar fastighetsbranschen på just nu?

  • Den stora utmaningen är finansiering; lån och obligationer som förfaller, och dyrare refinansiering i kombination med pressade fastighetsvärden.
  • Lite ödmjukare förhållning från fastighetsbolagen - öppna för influenser/samarbeten, lyhördhet gentemot hyresgäster och allmänt mer pigga på att implementera hållbarhet (inklusive social sådan).
  • Transaktionsmarknaden fortsatt utmanande - köpare och säljare fortfarande en bit ifrån varandra.* "Flight to quality" kanske mer aktuellt än i en "normal" marknad, där attraktiva områden och fastigheter premieras och vice versa. Läge, kollektivtrafik, dynamik, levande kvarter och samverkan ligger i fokus.

www.carouselgroup.se

#AssetManagement

#Leasing