Home
News & Podcast
Välkommen till vårt seminarium
Created on Jan 11, 2024

Välkommen till vårt seminarium

Intresserad av / nyfiken på fastighetsutveckling? Välkommen till vårt seminarium i ämnet, tillsammans med Rasmus Billing, Arkitekt SAR/MSA och delägare på ÅWL Arkitekter.

  • Tid: 7:e februari, 10.00-12.00.
  • Plats: Gamla Brogatan 32, Stockholm.

Vi går igenom grunderna i den svenska planprocessen, hur den fungerar i teorin och i praktiken. Vi tar även upp två fiktiva case med fokus på fallgropar knutna till planprocessen man ska hålla koll på när man tittar på nya projekt:

  • Det första caset utgår från att man baserat på ett antal givna kriterier ska hitta lämplig kommunal mark att söka en markanvisning på.
  • I det andra caset utvärderar vi en driftnettofastighets vidareutvecklingspotential via framtida möjlig detaljplaneändring inför ett möjligt förvärv.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat, så anmäl dig idag:

https://www.eventbrite.com/e/fastighetsutveckling-och-planprocessens-grunder-biljetter-795973547307

Varmt välkommen!